Türkiye Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi


Doğumlar ve alınan göçlerle artan nüfus, ölümler ve verilen göçlerle azalır. Cumhuriyet Döneminde yurdumuza zaman zaman çeşitli ülkelerden göçler olduğu gibi yurdumuzdan da başka ülkelere göçler gerçekleşmiştir. Nüfus artışımız üzerinde yurdumuza toprak katılımının da etkisi söz konusudur (Hatay’ın ana vatana katılması).
1927-2000 yılları arasında ülke nüfusundaki değişim şu başlıklarla belirtilebilir:
* Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.
* Erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha fazladır.
* Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
* Ortalama yaşam süresi giderek uzamaktadır.
* Kentsel nüfus giderek artmaktadır.
* İç ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.

1927-2000 yılları arasında nüfusumuz yaklaşık beş kat artarak 13,6 milyondan 67,8 milyona ulaşmıştır.1990-2000 döneminde ülke nüfusu yılda ortalama 1.133.000 kişi
309.gif.trnufus_ve_artış_hızı.jpg


fkqzk2.jpg

(http://www.cerezforum.com/turkiye-cografyasi/53967-turkiye-nufusunun-ozellikleri.html)

Son Yapılan Nüfus Sayımı(2009 Yılı)
•31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72.561.312 kişidir.
Nüfusun % 50,3’ünü (36.462.470 kişi) erkekler, % 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

• 2009 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşmiştir.
2009 yılında 81 ilden; 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 14 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars (binde -18,1)’dır. Nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve Isparta (binde 32,2)’dır.

• Ülke nüfusunun % 75,5’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
Toplam nüfusun % 75,5’i (54.807.219 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24,5’i (17.754.093 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 31,9 ile Ardahan’dır.

•Nüfusun % 17,8’i İstanbul’da ikamet etmektedir.
Toplam nüfusun % 17,8’i (12.915.158 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,4 ile (4.650.802 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.868.308 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.550.645 kişi) Bursa, % 2,8 ile ise (2.062.226 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.710’dur.

•Nüfusun yarısı 28,8 yaşından küçüktür.
Ülkemizde ortanca yaş 28,8’dir. Ortanca yaş erkeklerde 28,2 iken, kadınlarda 29,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1’dir.


•Nüfusun % 67’si 15 ile 64 yaşları arasındadır.
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26’sı 0-14 yaş grubunda, % 7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

• Türkiye’de kilometrekareye 94 kişi düşmektedir.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 94 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.486 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.
Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus ise 239’dur.nufus2.jpg